شرح وظایف مدیریت طرح،برنامه،بودجه و نظارت بر عملکرد در مرکز کار ایران:

 

۱-ابلاغ بخشنامه ي بودجه ي مرکز کار ایران به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تعیین شده، خط مشي مرکز کار ایران و مصوبات هيأت مدیره

۲-همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه ي پيشنهادي آن ها.

۳-جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرم هاي مصوّب.

۴-ابلاغ بودجه ي مصوب به هر يك از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.

۵-بازبيني فصلي عملكرد  واحدها و ارائه ي پيشنهاد ترميم برنامه ي بودجه.

۶-بررسي و انجام كليه امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه مرکز کار ایران.

۷-بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود مرکز کار ایران واصلاح يا تغيير آن ها و بهينه سازي اقدامات موجود.

۸-پيش بيني پست هاي سازماني به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز مرکز کار ایران.

۹-تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره ي فعاليت ها و نيروها و عوامل موجود در مرکز کار ایران و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت مرکز کار ایران و اطلاع رساني آمارهاي توليد شده.

۱۰-بررسي مداوم وظايف سازماني مرکز کار ایران و واحدها و چگونگي گردش كار در آن ها با توجه به توسعه ي مرکز کار ایران.  

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org