شرح وظایف اداره امور اداری و استخدامی مرکز ایران:

 

۱-برنامه ريزي و تاٌمين منابع انساني موردنياز سازمان بر اساس تشكيلات تفصيلي با توجه به اعتبارات و الویت ها در چارچوب مقررات مربوط.

۲-تهيه و صدور احكام اداري و استخدامي از قبيل استخدام، انتصاب، ارتقاء، حقوق و مزايا، ماٌموريت، مرخصي، نقل و انتقالات، بازنشستگي و بازخريدي و...

۳-هدايت و نظارت بر حسن انجام فعاليت­ هاي دبيرخانه مركزي سازمان (امور دفتري - ثبت - صدور - امور حفظ و نگهداري اسناد و مدارك و ...).

۴-بررسي نيازها، ملزومات اداري - فني ساختمان و تأسيسات و ... و انجام اقدامات لازم در جهت تهيه و تاًمين آن ها.

۵-اقدام در خصوص قرارداد تاٌمين و تجهيز نرم افزارها، سخت افزارها و شبكه ­هاي مورد نياز سازمان با هماهنگي واحد مربوطه.

۶-انجام كليه امور اداري، خدمات و پشتيباني مورد نياز سازمان با توجه به مقررات مربوطه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات.

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org