مرکز کار ایران تصمیم دارد جهت توسعه برنامه های آموزشی و استفاده از نیرو های جوان در صنعت کاری بین الملل با دانشگاه های صلاحدید سازمان روابطی را ایجاد نماید. این امر موجب انطباق آموزش های دانشگاهی با صنعت کار موجود در جامعه می باشد. طبق این روابط برنامه هایی در جهت پیشبرد اهداف توسعه روابط دانشگاهی تدبیر میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org