شرح وظایف اداره توسعه روابط بین الملل در مرکز کار ایران:

 

۱-تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‎های مرتبط با همکاری های اقتصادی و بین‌المللی در زمینه کار و اشتغال ‎و امور آموزشی و همکاری با دفتر بررسی های اقتصادی و سایر واحدهای ذیربط در تلفیق آنها.

۲-تنظیم و برقراری روابط با اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با کار و اشتغال، همچنین با گروه های مطالعاتی وابسته به آنها به منظور تبادل اطلاعات و ارتقاء دانش فنی در زمینه‌های مربوطه و تنظیم روابط لازم در این امور بین شرکت ها، مؤسسات و سازمانهای وابسته .

۳-برنامه ریزی و هماهنگی به منظور شرکت در کنفرانس ها, سمینارها, نمایشگاه های علمی و آموزشی (بین‌المللی و منطقه‌ای) و اتحادیه های بین المللی و ملاقاتهای مختلف نمایندگان مرکز کار ایران با نمایندگان شرکت های خارجی.

۴-پیش‌بینی حق عضویت شرکت های بین‌المللی و پیشنهاد به موقع اعتبار موردنیاز و پیگیری پرداخت به موقع آن .

۵-بررسی وتصمیم گیری درخصوص پیشنهادهای اعزام کارکنان مرکز کار ایران، شرکتها، مؤسسات و سازمان های وابسته به خارج از کشور و نظارت بر اعزام آنها .

۶-بررسی نتایج مأموریت های خارج ازکشور انجام شده و ارائه گزارش لازم و ثبت و نگهداری آن ها.

۷-بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی برای قابلیت ها و ظرفیت های اشتغال زایی و کارآفرینی.

۸-ایجاد بانک اطلاعات در خصوص بازار منطقه و کشورهای هدف در زمینه کار و اشتغال و ارائه اطلاعات لازم به بخش های ذیربط.

 

 

 

 

 

 

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org