این بخش با استفاده از مهارت های تخصصی، چارت  سازمانی را بر اساس تغیرات ایجاد شده تکمیل می نماید و همچنین جهت شفاف سازی بیشتر به احراز پست های سازمانی مرکز کار ایران می پردازد. همچنین مشخص می نماید که هر بخش چه وظایفی را بر عهده دارد و برای تمامی موقعیت های شغلی موجود در سازمان، وظایف معین در چارچوب قوانین را مشخص می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org