به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزشی و ارتباط آن با صنعت، پرورش نیرو های کاری متخصص و  ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های آموزشی هدفمند برای کاربرد مسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت آموزشی، بخشی به نام «اداره برنامه ریزی آموزشی،پژوهشی و فرهنگی» تشکیل می‌گردد.

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: .۲۲۴۱۰۴۷۷-۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر دانشگاه شهید بهشتی: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری، واحد شماره ۱

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org